Afbeelding

Agenda

Algemeen

Bekijk de vergaderingen die gepland staan komende tijd:

Gemeenteraad
23 juni – commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (start 20.00 uur)
30 juni – begrotingsraadsvergadering (start 19.30 uur)
07 juli – raadsvergadering (start 19.30 uur)

Live vergaderingen volgen
Publiek is welkom op de tribune van de raadzaal. Ook kunnen vergaderingen live bekeken/teruggekeken worden via streaming: ris.gemeenteraadhuizen.nl.

De meest actuele informatie staat op: www.huizen.nl/gemeenteraad