Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig (aanhanger/verkoopwagen) waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente.
- Constructieweg ter hoogte van nr. 11 (WV-53-GH)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:10) omdat de aanhanger/verkoopwagen langdurig zonder gebruikt te worden parkeerplaatsen binnen het ontheffingsgebied voor vrachtauto’s op het industrieterrein bezet houdt. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
Bloemenweg 1, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (ontvangen 23 juni 2022)
- Bovenmaatweg 1, het plaatsen van een aluminiumframe (ontvangen 21 juni 2022)
- De Regentesse 89, het plaatsen van transparante en verschuifbare balkonbeglazing (ontvangen 19 juni 2022)
- Edisonstraat 9, het realiseren van een nokverhoging in het achterdakvlak (ontvangen 19 juni 2022)
- Eikenlaantje 13, het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 20 juni 2022)
- Frans Halslaan 2, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 24 juni 2022)
- Frans Halslaan 21, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 20 juni 2022)
- Jacob van Heemskerkstr 19, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel en zijgevel (ontvangen 21 juni 2022)
- Karel Doormanlaan 31, het realiseren van een erker en kelder (ontvangen 22 juni 2022)
- Klipper 15, het vervangen van de kozijnen en de gevel (ontvangen 23 juni 2022)
- Kotter 55, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 16 juni 2022)
- Lindenlaan 105a, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 21 juni 2022)
- Loefzij 53, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning en het plaatsen van dubbele beglazing (ontvangen 21 juni 2022)
- Molenberg 13, het slopen van een bestaande carport en het realiseren van een bijgebouw (ontvangen 19 juni 2022)
- Noorderweg 23a, het realiseren van een serre aan de zijgevel en het vergroten van de bestaande dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 17 juni 2022)
- Oranje Weeshuisstraat 27, het kappen van twee naaldbomen (ontvangen 23 juni 2022)
- Ree 38, het vervangen van houten kozijnen naar kunststof (ontvangen 17 juni 2022)
- Trompstraat 15, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 20 juni 2022)
- Van Limburg Stirumstraat 19, het kappen van twee coniferen op het achtererf (ontvangen 19 juni 2022)
- Vossestaart 12, het kappen van een berk op het voorerf (ontvangen 15 juni 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Branding 21, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 juni 2022)
- De Ginckellaan 6, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 21 juni 2022)
- Lindenlaan 105, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 21 juni 2022)
- Narcisstraat 12, het slopen van een deel van het hoofdgebouw (ontvangen 23 juni 2022)
- Oostermeent-Zuid 112, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 juni 2022)
- Oostermeent-Zuid 48, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 21 juni 2022)
- Rokerijweg 5 (gebouw 37), het slopen van een bijgebouw (ontvangen 23 juni 2022)
- Rokerijweg 5 (gebouw 37), het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Hooghuizenweg 29, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en eerste verdieping (verzonden 20 juni 2022)
- De Ruyterstraat 1, de transformatie van voormalig bankgebouw naar 10 woonappartementen (verzonden 23 juni 2022)
- Eikenlaantje 25, het realiseren van een aanbouw met kelder en het plaatsen van een toegangspoort (verzonden 20 juni 2022)
- ‘t Hardestraat 28, het plaatsen van een pergola en erfafscheiding op het zijerf (verzonden 20 juni 2022)
- Henri Dunantpark 15, het wijzigen van de begane grond en de voorgevel (verzonden 20 juni 2022)
- Martin Luther Kingpark 14, het vervangen van de garagedeur door een houten kozijn (verzonden 20 juni 2022)
- Ambachtsweg 52, het wijzigen van de gevel (verzonden 20 juni 2022)
- Eierlanden 12, het realiseren van een dakkapel in het achterdakvlak, tweede verdieping (verzonden 20 juni 2022)
- Schipbeek 69, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 21 juni 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van eerder genoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning?
Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.