Afbeelding

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is gestart!

Algemeen

Vanaf 16 september ontvangen 17.000 volwassenen en ouderen uit de Gooi en Vechtstreek een brief van de GGD met de vraag mee te doen aan dit onderzoek. Ook uitgenodigd? Doe mee en vul de vragenlijst in. De GGD brengt de gevolgen in kaart van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. 

Extra meting
Normaal gesproken voeren de GGD’en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen elke vier jaar uit. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een extra meting, waarbij ook speciale aandacht is voor de gevolgen van de coronaperiode. Het CBS selecteert willekeurig personen uit het bevolkingsregister. Alleen deze mensen worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden afkomstig zijn.

De resultaten zijn rond de zomer van 2023 bekend. Mede op basis van de resultaten ontwikkelen het Rijk en de
gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.