Afbeelding
Welscher, Nicole te

Overzicht openbaar toegankelijke toiletten

Algemeen

Gemeente Huizen vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van Huizen weten waar ze openbaar toegankelijke (invaliden)toiletten kunnen vinden. Sinds kort kunt u alle locaties in Huizen met een openbaar toegankelijk toilet vinden op onze website: www.huizen.nl/openbare-toiletten. Daarbij is ook te zien wat de openingstijden zijn en of er een invalidentoilet aanwezig is.

Een papieren versie van het overzicht is binnenkort verkrijgbaar in onder meer wijkcentra en het gemeentehuis.