Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op: www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

  • Huizermaat: Reiniging hoofdriolering in januari. Het werk kan enige hinder veroorzaken. U ontvangt een brief van Teeuwissen wanneer ze bij u in de buurt aan de slag gaan.
  • Havenstraat: Beperkte parkeerruimte door graafwerkzaamheden. De gasleiding wordt gesaneerd. Aangrenzende bedrijven en woningen worden geïnformeerd.
  • Vernieuwing oost-west as: Er vinden verschillende werkzaamheden plaats rondom de vernieuwing van de oost-west as. Meer informatie is te vinden op de website: www.huizen.nl/oost-westas..
  • Woensbergerweg: Door graafwerkzaamheden tot 10 februari kan men hinder ondervinden. De weg wordt niet afgesloten maar is wel slechter bereikbaar.
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 16 mrt., 17:05
Afbeelding
Vacatures Algemeen 16 mrt., 16:59
Afbeelding
Werkzaamheden oost-west as: 20 tot 31 maart Algemeen 16 mrt., 14:14
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 16 mrt., 14:13
Afbeelding
Agenda Algemeen 16 mrt., 14:11
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 9 mrt., 12:41