Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

De werkzaamheden van komende tijd:

Huizermaat: Reiniging hoofdriolering tot begin 2023. Het werk kan enige hinder veroorzaken. U ontvangt een brief van Teeuwissen wanneer ze in de buurt aan de slag gaan.
Havenstraat: Beperkte parkeerruimte door graafwerkzaamheden. De gasleiding wordt gesaneerd. Aangrenzende bedrijven en woningen worden geïnformeerd.
Vernieuwing oost-west as: Er vinden verschillende werkzaamheden plaats rondom de vernieuwing van de oost-west as. Meer informatie: www.huizen.nl/oost-westas.
Woensbergerweg: Door graafwerkzaamheden tot
10 februari kan men hinder ondervinden. De weg wordt niet afgesloten maar is wel slechter bereikbaar.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op: www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 11 apr, 08:17
Afbeelding
Onderzoek naar communicatievoorkeuren inwoners Huizen Algemeen 11 apr, 08:16
Afbeelding
HuizenDuurzaam zoekt een organisator en energiecoaches Algemeen 11 apr, 08:15
Afbeelding
TenneT houdt een inloopbijeenkomst over onderzoek naar hoogspanningsverbinding Algemeen 11 apr, 08:13
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 11 apr, 08:12
Afbeelding
Opnieuw zonnebrandpaal op Zomerkade Algemeen 11 apr, 08:10