Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

De volgende werkzaamheden zijn gepland:

  • Huizermaat en Bovenmaten: Reiniging hoofdriolering tot begin 2023. Het werk kan enige hinder veroorzaken. U ontvangt een brief van Teeuwissen wanneer ze bij u in de buurt aan de slag gaan.
  • Havenstraat: Beperkte parkeerruimte tot begin 2023 door graafwerkzaamheden. De gasleiding wordt gesaneerd.
  • Vernieuwing oost-west as (van Aristoteleslaan tot Huizermaatweg): Tot medio september diverse werkzaamheden in en om de Aristoteleslaan. De fietsoversteek tussen Atletiekvereniging en de Bijvangweg is hiervoor sinds 8 februari afgesloten. Deze en toekomstige andere wegafsluitingen worden met omleidingsborden aangegeven. Hou voor exacte data de omleidingsborden en de Bouwapp in de gaten. U kunt de Bouwapp (Oost-West as Huizen) downloaden in de stores van Apple of Google Play.
  • Zuidereng: Tot 5 mei mogelijke hinder vanwege werkzaamheden door Liander.

Meer informatie: www.huizen.nl/huizenbereikbaar

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56