Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

De volgende werkzaamheden zijn gepland:

  • Huizermaat en Bovenmaten: Reiniging hoofdriolering tot begin 2023. Het werk kan enige hinder veroorzaken. U ontvangt een brief van Teeuwissen wanneer ze bij u in de buurt aan de slag gaan.
  • Havenstraat: Beperkte parkeerruimte tot begin 2023 door graafwerkzaamheden. De gasleiding wordt gesaneerd.
  • Vernieuwing oost-west as (van Aristoteleslaan tot Huizermaatweg): Tot medio september diverse werkzaamheden in en om de Aristoteleslaan. De fietsoversteek tussen Atletiekvereniging en de Bijvangweg is hiervoor sinds 8 februari afgesloten. Deze en toekomstige andere wegafsluitingen worden met omleidingsborden aangegeven. Hou voor exacte data de omleidingsborden en de Bouwapp in de gaten. U kunt de Bouwapp (Oost-West as Huizen) downloaden in de stores van Apple of Google Play.
  • Zuidereng: Tot 5 mei mogelijke hinder vanwege werkzaamheden door Liander.

Meer informatie: www.huizen.nl/huizenbereikbaar

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 16 mrt., 17:05
Afbeelding
Vacatures Algemeen 16 mrt., 16:59
Afbeelding
Werkzaamheden oost-west as: 20 tot 31 maart Algemeen 16 mrt., 14:14
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 16 mrt., 14:13
Afbeelding
Agenda Algemeen 16 mrt., 14:11
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 9 mrt., 12:41