Afbeelding

Informatiebijeenkomst over nieuwe hoogspanningsverbinding

Algemeen

Inwoners van Huizen zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. Eén van de varianten die wordt bestudeerd, loopt door Huizen. De bijeenkomst vindt plaats op 7 november in Hotel Jan Tabak en wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT. Hotel Jan Tabak is gelegen aan de Amersfoortsestraatweg 27 in Bussum. U kunt vrij binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, wordt er op veel plekken in Nederland aan gewerkt. De bestaande hoogspanningsverbindingen worden uitgebreid en er worden nieuwe gebouwd. Zo wordt gezorgd dat we de duurzaam opgewekte energie kunnen blijven vervoeren.

In 2030 is er een extra 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens nodig. Voordat de minister een besluit kan nemen waar en hoe de verbinding komt te staan, is er veel te onderzoeken. Dit voorjaar is het onderzoeksvoorstel met alternatieven (concept-NRD) ter inzage geweest. Daar zijn nu enkele varianten aan toegevoegd. Eén van deze varianten loopt door Huizen.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u zich laten informeren over het aangevulde onderzoeksvoorstel, het zogeheten tweede concept-NRD. Ook kunt u vragen stellen en weer reageren door een zienswijze in te dienen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Met een zienswijze geeft u uw reactie op het onderzoeksvoorstel. De stukken liggen ter inzage. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/diemen-ens. Een zienswijze indienen kan tot en met donderdag 16 november 2023.

Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een besluit over een voorkeurstracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te verwachten in 2025.

Afbeelding
Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56