default
default

Hotelschepen voor vluchtelingen aangekomen in de Werkhaven

Algemeen

Op dinsdag 31 oktober zijn de MS Amsterdam en de MS Willemstad aangekomen in de Huizer Werkhaven. Dit jaar vindt de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de Werkhaven van Huizen plaats op deze twee kleinere schepen in plaats van op één groot schip zoals voor de zomer. De schepen zullen samen onderdak bieden aan maximaal 200 vluchtelingen. Er is een paar dagen nodig om de schepen in te richten, ter voorbereiding op de komst van de tijdelijke bewoners die donderdag 2 november worden verwacht. Het COA heeft gevraagd om de opvangperiode van oktober 2023 tot april 2024 zo spoedig mogelijk in te laten gaan, gezien de huidige crisis en het tekort aan opvangplekken

COA verzorgt het locatiemanagement
De opvang en begeleiding vindt verder op dezelfde manier plaats als de voorgaande jaren in Huizen. Er is een multidisciplinair begeleidingsteam opgezet dat bestaat uit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), samenwerkende partijen en gemeente Huizen. Een verschil met vorig jaar is dat COA de gehele periode het locatiemanagement van de schepen verzorgt; vorig jaar was dat alleen zo aan het eind van de periode. Er is een centraal telefoonnummer van het COA dat voor ondernemers in het gebied en omwonenden van het hotelschip 24 uur per dag bereikbaar is.

Omwonenden welkom als nieuw lid van de Klankbordgroep
De Klankbordgroep is net als bij het vorige hotelschip weer nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rondom de opvang van asielzoekers op het schip. De Klankbordgroep omvat een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, onder wisselend voorzitterschap van de burgemeester en wethouder Karin van Werven. Omwonenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Ook als zij kritisch zijn ten aanzien van de opvang. Het doel van de Klankbordgroep is om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor alle betrokkenen, door te luisteren naar alle geluiden uit de Huizer samenleving en onderling ideeën te delen en te toetsen. Aanmelden kan via opvang@huizen.nl.

Communicatie
De meest actuele informatie over de tijdelijke opvang is vermeld op: www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers. Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen bij het COA is te vinden op www.coa.nl.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56