Afbeelding

Nieuwe hoofdroutes gladheidbestrijding

Algemeen

Het seizoen voor gladheidbestrijding is gestart. En dit jaar met een nieuw beleidsplan voor 2023-2030, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarbij is het aantal hoofdroutes toegenomen van vier naar vijf. De hoofdroutes zijn de belangrijkste wegen en fietspaden binnen Huizen, waarop wordt gestrooid. De extra route is erbij gekomen vanwege de groei van de te strooien doorgaande fietspaden. Fietsers zijn namelijk kwetsbaarder in het verkeer. Het doel van de vijfde route en daarbij behorende extra bemensing is om binnen de richttijd van de landelijke normen de hoofdroutes te strooien.

Jaarlijks gladheidbestrijdingsplan

Wethouder Karin van Werven: ‘’We vinden het belangrijk dat organisaties en weggebruikers weten op welke wegen we strooien bij gladheid. Ons streven is om bij winterse omstandigheden de verkeersveiligheid, doorstroming van verkeer, leefbaarheid, bereikbaarheid en de economische en maatschappelijke voortgang zo goed mogelijk te waarborgen. Dat doen we volgens een ‘gladheidbestrijdingsplan’. Ik ben blij dat we dit jaar een extra route hebben kunnen toevoegen, zodat fietsers nog veiliger op pad kunnen in winterse omstandigheden.”

In het gladheidbestrijdingsplan is ook vastgelegd welke prioriteiten de gemeente stelt bij wisselende weersomstandigheden. Zo worden bij normale winterse omstandigheden alle hoofdroutes gestrooid. Wanneer die onder controle zijn en het langer dan drie dagen glad is, worden ook kleinere ontsluitingswegen gestrooid. Bij extreem winterweer is meer inzet en inspanning nodig om de wegen begaanbaar te maken en te houden en ligt de prioriteit bij de twee belangrijkste hoofdroutes.

Waar wordt niet gestrooid?

De gemeente strooit niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. Dit is niet haalbaar. We zoeken een goede balans tussen de veiligheid van weggebruikers, de beschikbare menskracht en de bescherming van het milieu. We stellen geen gratis zout ter beschikking aan inwoners. Het strooien van stoepen voor een woning, winkel of bedrijf is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers. Wij vragen scholen, instellingen en winkeliers en inwoners daarom zelf de gladheid op hun terrein en het aangrenzende trottoir te bestrijden. In overleg kan de gemeente wel een zoutbak ter beschikking stellen aan onder andere scholen en instellingen.

Meer informatie

De nieuwe hoofdroutes zijn te vinden op www.huizen.nl/gladheid. Op deze pagina staat ook meer informatie over wat we doen bij een noodscenario. Bekijk het nieuwe Beleidsplan Gladheidbestrijding via https://lokaleregelgeving.overheid.nl, zoek op titel: Beleidsplan Gladheidbestrijding gemeente Huizen. Op het X-account www.twitter.com/Gladheid_Huizen is te volgen wanneer er wordt gestrooid.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56