Afbeelding

Jaarlijkse kolkenreiniging

Algemeen

In de week van 26 februari starten we in Huizen met de jaarlijkse reiniging van de kolken (putten in de stoeprand). Hierbij wordt vuil uit de kolken verwijderd. Schone kolken zijn beter in staat om regenwater af te voeren naar het riool. Ook worden de kolken gecontroleerd op technische staat en functioneren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half april. Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik blijven maken van het riool.

Hoe u kunt helpen
U kunt ons helpen door uw auto (zo mogelijk) niet op een kolk te parkeren als de kolkenreiniger in uw buurt rijdt. Ook kunt u overhangend groen snoeien. Verder kunt u helpen om de kolken en het rioleringssysteem goed werkend te houden. Gooi bijvoorbeeld geen frituurvet, cement, verf, etensresten of ander afval in een kolk. Dit kan resulteren in een verstopping. Ligt er iets voor de opening van een kolk? U kunt met een bezem of schep dit aan de kant vegen, waardoor regenwater goed weg kan stromen. Zo houden we de wegen begaanbaar en zorgen we voor droge voeten.

Uitvoering door firma Teeuwissen
De firma Teeuwissen uit Huizen voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen over de werkzaamheden, de werking van kolken en of het riool? Stuur deze vragen dan naar: gemeente@huizen.nl.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 11 apr, 08:17
Afbeelding
Onderzoek naar communicatievoorkeuren inwoners Huizen Algemeen 11 apr, 08:16
Afbeelding
HuizenDuurzaam zoekt een organisator en energiecoaches Algemeen 11 apr, 08:15
Afbeelding
TenneT houdt een inloopbijeenkomst over onderzoek naar hoogspanningsverbinding Algemeen 11 apr, 08:13
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 11 apr, 08:12
Afbeelding
Opnieuw zonnebrandpaal op Zomerkade Algemeen 11 apr, 08:10