doen zij in opdracht van Waternet. De bagger wordt met een kraan en een schuifboot uit de watergang verwijderd.

In de Bijvanck Noord wordt de bagger eerst opgeslagen langs de wal. De bagger daar is schoon, waardoor we het goed kunnen hergebruiken op de locatie. We drogen het eerst. Als het voldoende is ingeklonken, wordt de grond met bagger omgespit en opnieuw ingezaaid. Dit proces duurt ongeveer 2 jaar. Het baggerdepot komt aan de achterzijde van de Duivenvoorde/Radboud (zie kaart op de website:
www.huizen.nl/baggeren-in-gemeente-huizen).
Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.
Op de andere twee locaties is de bagger niet schoon genoeg om weer te verwerken. Het wordt daarom direct na het baggeren met vrachtwagens naar een erkende
verwerker gebracht.

U kunt mogelijk tijdelijk (verkeers)hinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Fietsers worden op een aantal plekken omgeleid. Uiteraard proberen we dat zoveel mogelijk te beperken.

In het voortraject en tijdens de uitvoering begeleidt een ecoloog de werkzaamheden, om de planten en dieren in het werkgebied te beschermen. Ook is er afgestemd met de visvereniging en is er al vis afgevangen.

Vragen?
Met vragen over het baggeren op deze locaties kunt u terecht bij de heer Bas Baars van Baars Aannemerij BV,
tel: (085) 484 16 00. Wilt u meer weten over baggeren? Kijkt u dan op www.waternet.nl/baggeren.