Logo omrooper.nl

Aanbesteding: brugbediening Aanloophaven

De gemeente Huizen is van plan het bedienen van de brug over de Aanloophaven voor 2019 aan te besteden. Wij nodigen geschikte partijen uit om zich hiervoor aan te melden.

Aan het begin van de Aanloophaven ligt een ophaalbrug die moet worden bediend. De brug moet van 1 april tot en met 31 oktober dagelijks, van 's ochtends tot 's avonds worden bediend. Na melding van de schippers verwachten we dat de brug binnen vijf minuten wordt bediend. De brugwachters zijn de gastheren en gastdames. Zij heten de schippers van harte welkom, hebben oog voor de veiligheid van boten en hun bemanning, fietsers en voetgangers. Partijen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, afdoende verzekerd en hebben aantoonbare ervaring om zo'n brug veilig te bedienen. Indien u vindt dat u een geschikte partij bent om deze brugbediening goed te kunnen uitvoeren, dan kunt u zich aanmelden. Uw gemotiveerde aanmelding kunt u sturen naar: Gemeente Huizen, t.a.v. de heer H. Loman, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Per e-mail kan ook via h.loman@huizen.nl.

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 in ons bezit te zijn. Wij zullen maximaal drie partijen selecteren. Passende aanmeldingen krijgen van ons het verzoek voor het doen van een offerte. De offerte moet medio februari in ons bezit zijn, zodat we eind februari de opdracht kunnen verstrekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Loman, teamleider civiele werken. U kunt hem bereiken via tel. (035) 528 15 48 of via h.loman@huizen.nl.

Meer berichten