Logo omrooper.nl

Verkiezingen op 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen:
- Waterschap
- Provinciale Staten

Gaat u stemmen? Vergeet uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs niet. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat "geldig tot 21 maart 2014" of elke latere datum. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. Is uw legitimatie langer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan.

De onderstaande informatie en meer vindt u ook op www.huizen.nl/verkiezingen.

Stembureaus

- Op www.huizen.nl/verkiezingen staat een overzicht van de stembureaus in de gemeente Huizen.
- De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.
- U mag zelf bepalen in welk stembureau (in Huizen) u uw stem uitbrengt.
- Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.
- De ingang van stembureau 9 (De Bolder) is gewijzigd. Deze is verplaatst naar het Gooierserf, naast MTC Huizen.

Iemand anders gaat voor u stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Dat kan op twee manieren: invullen van de achterzijde van de stempas of het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

1. Achterzijde stempas
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Huizen woont en een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. U hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis.

De gemachtigde:
- woont net als u in de gemeente Huizen;
- stemt voor hetzelfde waterschap (Amstel, Gooi en Vecht) of dezelfde provincie (Noord-Holland);
- neemt een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt een veilige kopie maken met de kopie ID-app van de Rijksoverheid. Het originele legitimatiebewijs meenemen mag ook;
- brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit;
- mag voor maximaal 2 anderen stemmen;
- zijn/haar identiteitsdocument is maximaal 5 jaar verlopen.

2. Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Huizen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van hetzelfde waterschap of dezelfde provincie.

De andere kiezer:
- heeft kiesrecht;
- stemt voor hetzelfde waterschap (Amstel, Gooi en Vecht) en/of provincie (Noord-Holland);
- brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit;
- mag voor maximaal 2 anderen stemmen;
- zijn/haar identiteitsdocument is maximaal 5 jaar verlopen;
- hoeft géén kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Een (vervangende) stempas aanvragen

U vraagt een nieuwe stempas aan als:
- u uw oude stempas kwijt bent;
- u uw stempas nooit heeft ontvangen;
- uw stempas beschadigd is.

Mocht u alsnog uw "oude" stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt alleen stemmen in een andere gemeente die valt in het gebied van de desbetreffende verkiezing. Dus voor de Waterschapsverkiezing moet de gemeente in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vallen. Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten is het een gemeente in de provincie Noord-Holland. U vraagt de kiezerspas aan in uw eigen gemeente.

Aanvragen stempas, kiezerspas of schriftelijke volmacht

U kunt uw aanvraag op de onderstaande manieren regelen met de gemeente.
- Online. U gaat naar www.huizen.nl/verkiezingen. Via de knop op deze pagina vult u het online formulier in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Als de aanvraag voor beide verkiezingen geldt, dan vult het formulier tweemaal in.
- Persoonlijk in het gemeentehuis. U gaat tijdens openingstijden naar Burgerzaken. U hoeft geen afspraak te maken. Neem uw legitimatiebewijs en (als het mogelijk is) uw stempas mee.

Uiterlijke aanvraagdatum
Voor het aanvragen van een stempas, kiezerspas of schriftelijke volmacht gelden sluitingsdata (klik hiervoor op het gekleurde schema onderaan dit bericht).

Openingstijden Burgerzaken

- Maandag, dinsdag en donderdag: Van 08.30 uur tot 16.30 uur.
- Woensdag: van 07.30 uur tot 19.30 uur.
- Vrijdag: van 08.30 uur tot 15.30 uur.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14035 en u vraagt naar Burgerzaken. Of u stuurt een e-mail naar verkiezingen@huizen.nl. Ook kunt u kijken op: www.huizen.nl/verkiezingen.

Meer berichten