Logo omrooper.nl

Onderzoek burgerpanel

Hoe wilt u betrokken zijn bij ontwikkelingen in Huizen?

We zijn bezig met een onderzoek via ons burgerpanel. Een onderzoek over situaties waarin inwoners, ondernemers en anderen zelf initiatieven nemen om de leefomgeving te verbeteren.

Uw ideeën
Wij zijn benieuwd uw ideeën! Hoe wilt u betrokken zijn bij ontwikkelingen in Huizen? Wilt u meedenken? Zijn er onderwerpen die u bijzonder interesseren of juist niet? Of misschien heeft u zelf een initiatief ter verbetering van uw leefomgeving. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van wat u belangrijk vindt!

Geen lid, toch meedoen
Bent u nog geen lid van ons burgerpanel? Ook dan kunt u meedoen met dit onderzoek. Ga naar: www.huizen.nl/burgerpanel.

Lid worden burgerpanel
Aan het eind van het onderzoek krijgt u de mogelijkheid om lid te worden van ons burgerpanel. Als u lid wordt, dan kunt u vaker uw mening geven over zaken die spelen in Huizen.

Meer berichten