Logo omrooper.nl

Agenda

Gemeenteraad

Op 16, 17 en 18 april 2019 zijn de eerstvolgende commissievergaderingen.

Commissievergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op gemeenteraadhuizen.nl.


 

Meer berichten