Logo omrooper.nl

Onderzoek (onder)benutting zorg- en huurtoeslag senioren

Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat ongeveer 13% van de jonge senioren (tot 75 jaar) geen zorgtoeslag en huurtoeslag aanvraagt, terwijl ze daar wel recht op hebben. Bij 75-plussers is dit aantal lager, vermoedelijk omdat deze groep senioren vaker zorg ontvangt en (daardoor) beter geïnformeerd is.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek, verwachten we dat ook een deel van de senioren in Huizen deze toeslagen onterecht niet heeft aangevraagd. Op www.belastingdienst.nl kunt u vinden wanneer u in aanmerking komt voor huur- en/of zorgtoeslag en hoe u dit moet aanvragen. Mocht u er aan de hand van de informatie op deze website zelf of met hulp van een betrouwbare bekende niet uitkomen, dan kunt u terecht bij het Wegwijscafé Holleblok (Wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2 in Huizen). Daar kunt u iedere woensdagochtend zonder afspraak kosteloos terecht tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer berichten