Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De wegwerkzaamheden

- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. T/m 19 april. Aanvullingen: T/m 19-04-2019 enkele dagen éénrichting afsluiting Eemlandweg richting Graaf Wichman.
- Hoofdweg en Snoek: realisatie drempel. T/m 25 april.
- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. 6 mei t/m 17 mei.
- Fietspad tussen Rijsbergenweg en Randweg: nieuw fietspad. 20 mei t/m 29 mei.
- Aristoteleslaan en Hoofdweg: realisatie inritconstructie en aanpassen fietspad. 3 juni t/m 21 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.


 

Meer berichten