Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar


De wegwerkzaamheden

- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. T/m 26 april. Na een stop worden de werkzaamheden weer opgepakt van: 27 mei t/m 14 juni. Aanvullingen: T/m 19-04-2019 enkele dagen éénrichting afsluiting Eemlandweg richting Graaf Wichman. De werkzaamheden zijn 26 april nog niet afgerond, deze worden na het project Haardstedelaan afgerond.
- Haardstedelaan: vernieuwen verharding en aansluiting rotonde. 6 mei t/m 17 mei. De gehele weg is twee weken afgesloten.
- Fietspad tussen Rijsbergenweg en Randweg: nieuw fietspad. 20 mei t/m 29 mei.
- Aristoteleslaan en Hoofdweg: realisatie inritconstructie en aanpassen fietspad. 3 juni t/m 21 juni.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten