Logo omrooper.nl

Lintjesregen in Huizen

Op 26 april 2019 hebben de heer Van Gelswijck, mevrouw De Haan e/v Griffioen en de heer Hansman een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Sicko Heldoorn. Alle drie werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Over de heer Van Gelswijck

De heer Van Gelswijck is sinds 1994 in diverse functies betrokken bij de vereniging museum 't Kromhout. Hij heeft mede het museum vormgegeven als centrum van onderzoek en educatie en hij heeft bijgedragen aan een verzameling van een collectie die als cultureel erfgoed uniek is in zijn soort.

Over mevrouw De Haan e/v Griffioen

Mevrouw De Haan is sinds 1988 hulpkoster van de wijkgemeente Goede Herderkerk. Daarnaast is zij sinds 1995 hoofdleidster van onder andere de telefooncirkel regio Gooi en Vechtstreek van het Rode Kruis.

Over de heer Hansman

De heer Hansman is sinds 1999 coördinator van het vrijwilligerswerk in Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg biedt een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan mensen die tijdelijk afstand willen nemen van hun woon/werksituatie.

Meer berichten