Logo omrooper.nl

Pleegouders gezocht

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij zijn of haar eigen ouders wonen. Een kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig!

In Gooi en Vechtstreek is er een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart openstellen om pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u het verschil maken in het leven van een kind. U zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt veiligheid en een tijdelijk thuis.

Bijeenkomst 5 juni

Wilt u meer weten over pleegzorg? Op 5 juni vindt er een bijeenkomst plaats. Tijdens deze avond staan pleegouders, pleegkinderen en aanbieders van pleegzorg klaar om vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30 tot 21.30 in het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum (naast de brandweer). Op www.pleegoudergv.nl vindt u meer informatie en kunt u zich te melden.

Meer berichten