Logo omrooper.nl

Gewijzigde inzameldag GAD Hemelvaart

Op donderdag 30 mei is het Hemelvaart. Er wordt op Hemelvaartsdag geen huishoudelijk afval ingezameld door de GAD. Valt de inzameling van uw afval op deze dag? Dan wordt het een dag eerder ingezameld, namelijk op woensdag 29 mei . Dit geldt zowel voor de afvalcontainers (kliko's), de huisvuil- en pmd-zakken als de boven- en ondergrondse containers.

Het kan het gebeuren dat op 29 mei de afvalcontainers (kliko's), huisvuilzak of pmd-zak op een ander moment van de dag wordt ingezameld dan u gewend bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. De GAD verzoekt u hiermee rekening te houden en auto's zo te parkeren dat de afvalcontainers en zakken zichtbaar en bereikbaar blijven voor de medewerkers. Wilt u ervoor zorgen dat de afvalcontainer, huisvuilzak of pmd-zak op de ochtend van de ophaaldag om 7.30 uur aan de weg staat? De GAD is helaas niet in staat om terug te komen voor niet geleegde afvalcontainers.

De vier scheidingsstations in Gooi en Vechtstreek en het hoofdkantoor zijn op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 31 mei staan de medewerkers van de scheidingsstations weer voor u klaar.

Meer berichten