Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De wegwerkzaamheden

- Melkweg tussen Eemlandweg en Valkenaarstraat: vernieuwen riolering en openbare ruimte. De Melkweg tussen de Eemlandweg en Valkenaarstraat is t/m 28 juni afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten