Logo omrooper.nl

Reageren op eindconcept Kustvisie

Na een aantal themabijeenkomsten over kust en haven is op 27 mei is het concept van de kustvisie gepresenteerd aan alle participanten. De kustvisie gaat nu ook de inspraak in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om te reageren.

Reacties
Tot en met dinsdag 18 juni kunt u reageren op het eindconcept van de kustvisie. Dit kunt u doen door een mail met als onderwerp 'reactie kustvisie' aan kustvisie@huizen.nl te sturen of per post aan Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA, Huizen.

Vervolg
De reacties tot en met 18 juni worden meegenomen in de presentatie aan de commissie Fysiek Domein op 26 juni. Daarna worden alle reacties gebundeld en samen met de input van de commissie Fysiek Domein gebruikt voor het opstellen van een einddocument voor de kustvisie. Dit einddocument wordt na de zomervakantie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer berichten