Logo omrooper.nl

Agenda

Gemeenteraad

4 juli – financiële raadsvergadering (start 19.30 uur)
11 juli – raadsvergadering (start 19.30 uur)

Raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten