Logo omrooper.nl

Starters-, blijvers- en verzilverleningen

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een lening voor uw woning.

Starterslening

Deze is voor jongeren t/m 35 jaar om een woning in Huizen te kopen. Deze lening wordt door SVn verstrekt (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De SVn adviseert de gemeente bij het maken van keuzes en over de hoogte van een lening.

Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Misschien kunt u gebruik maken van de Blijverslening. Deze kunt u aanvragen voor het levensloopbestendig maken van uw huis, het bevorderen van veilig wonen of als u een zorgvraag heeft. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een slaapkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels.

Verzilverlening

Kunt u de rente en de aflossing van de Blijverslening niet betalen, maar heeft u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening. Deze is net als de Blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun huis willen blijven en deze levensloopbestendig willen maken.

Meer informatie vindt u op www.huizen.nl, zoekwoord leningen.

Meer berichten