Logo omrooper.nl

Oudercursus 'Peuter in zicht'

In september organiseert Versa Welzijn een cursus voor ouders van peuters van 1,5 tot 4 jaar. Opvoeden betekent als ouder dat je meegroeit met de ontwikkeling van je kind.

In de peutertijd verandert er veel, je peuter gaat op onderzoek uit, kan steeds meer zelf en krijgt een duidelijke eigen wil. Leuk, maar niet altijd makkelijk voor ouders. Veel ouders vinden het prettig om hier met andere ouders over te praten.

Programma

Samen verkennen we wat er verandert in de peutertijd, en wat daar voor ouders leuk én lastig aan is. Er komen basisbegrippen aan bod: Steunen, Stimuleren en Sturen. Per bijeenkomst bespreken we één van deze begrippen. We gaan oefenen met vaardigheden, wisselen ervaringen uit en kijken naar (zelfgemaakte) filmpjes. Iedere bijeenkomst is er een oefenopdracht voor thuis en krijg je een folder met informatie mee over het onderwerp van die week.

Data en tijden

De cursus wordt op 2 verschillende momenten gegeven en bestaat uit vier bijeenkomsten.

- Maandagavond van 19.30-21.30 uur op de volgende data:
16 september, 30 september, 14 oktober en 28 oktober. Locatie: Wijkcentrum ´t Holleblok, Holleblok 2, Huizen

- Dinsdagochtend van 9.15-11.15 uur op de volgende data:
17 september, 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober. Locatie: Wijkcentrum ´t Vûronger, Schoolstraat 6, Huizen

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden via de mail of via WhatsApp: 06 - 13 96 56 82. Meer informatie bij de pedagogisch medewerkers of via de mail: bheijden@versawelzijn.nl. Alle ouders zijn welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer berichten