Logo omrooper.nl

Duurzame nieuwbouw entreegebouw Sijsjesberg

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met duurzame nieuwbouw van het entreegebouw, inclusief personeelsruimten en kleedruimten. In het coalitieakkoord 'Vitaal en verbindend' is opgenomen dat de entree en de horeca van zwembad Sijsjesberg worden gemoderniseerd, omdat deze niet meer aan de huidige eisen voldoen.

Aardgasvrij

Uitgangspunt bij de nieuwbouw is het realiseren van een uitnodigend, functioneel en doelmatig entreegebouw met personeelsruimten en voldoende moderne kleed- en doucheruimten passend binnen de groene omgeving van Sijsjesberg. Het gebouw wordt aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal opgeleverd.

Circulair

Verder is er aandacht voor circulair bouwen en wordt het terrein/terras aansluitend aan het gebouw klimaatadaptief ingericht. Dit betekent dat het hemelwater op het terrein wordt geïnfiltreerd en het vuilwater op het gemeenteriool wordt afgevoerd.

Gemeenteraad

Het voorstel wordt op 15 oktober 2019 besproken in de commissie Sociaal Domein. De gemeenteraad behandelt het collegevoorstel op 31 oktober 2019.

Meer berichten