Logo omrooper.nl

Agenda

Voor komende periode staan onderstaande dingen op de agenda.

Gemeenteraad
Op 15, 16 en 17 oktober zijn de eerstvolgende commissievergaderingen.

Commissievergaderingen zijn openbaar, starten om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Commissie voor de bezwaarschriften
17 oktober vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis. Bekijk de agenda.

Meer berichten