Logo omrooper.nl

Inschrijving nieuwe buurtsportcoachprojecten van start

Het programma voor de inzet van buurtsportcoaches in Huizen wordt voortgezet. Voor het nieuwe uitvoeringsprogramma voor de buursportcoaches in 2020/2021 wordt een aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

De gemeente is opdrachtgever die met andere partijen afspraken maakt over de inzet van de buurtsportcoaches en de bijbehorende financiering. Hierbij is gekozen voor een aanbestedingstraject. De gemeente wil diverse partijen, ook nieuwe aanbieders, de mogelijkheid geven om met voorstellen te komen voor onderdelen van het programma.

Doel en voorwaarden

De inzet van de buurtsportcoaches moet gericht zijn op:

  • Het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl.
  • Meer beweging en meer sportdeelname bij specifieke groepen. 
  • Een duurzame infrastructuur om dit te realiseren.

Samenwerking

De gemeente hecht veel waarde aan samenwerking in het nieuwe uitvoeringsprogramma. Dit geldt allereerst voor de buurtsportcoaches onderling. Alle buurtsportcoaches vormen één team met de gezamenlijke doelen voor ogen. Daarnaast geeft de gemeente de voorkeur aan partijen die inzetten op het versterken van de lokale organisaties en het lokale netwerk zodat via deze organisaties inwoners in beweging komen en blijven.

Informatieavond

Aanbieders krijgen de komende periode de kans om hun plannen in te dienen. Begin december 2019 wordt bekend gemaakt aan welke partijen de opdrachten worden gegund. Op maandag 28 oktober van 19.30 tot 20.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde organisaties. Deze avond wordt een korte toelichting gegeven over het aanbestedingstraject. Tevens kunt u zich aanmelden. U kunt tijdens deze avond vragen stellen. De antwoorden op deze vragen worden later gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie beschikken. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer berichten