Logo omrooper.nl

Afscheidsbijeenkomst burgemeester Sicko Heldoorn

Sicko Heldoorn neemt afscheid van de gemeente Huizen. Sinds 12 maart 2018 was hij waarnemend burgemeester van onze gemeente. Hij vervulde het ambt met passie en grote interesse voor onze inwoners.

U bent van harte uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 8 november van 16.00 uur tot 18.30 uur in het gemeentehuis van Huizen, Graaf Wichman 10 in Huizen.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst is er een hapje en een drankje en zijn er enkele sprekers. U krijgt de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Sicko Heldoorn en Anja Hiemstra. Tijdens de bijeenkomst krijgt de afscheidnemende burgemeester van het college een portret aangeboden, dat in de burgemeestersgalerij in het gemeentehuis komt te hangen.

Meer berichten