Logo omrooper.nl

Agenda

Komende tijd staat het volgende op de agenda.

  • 21 november: Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften, 19.30 uur, Commissiekamer 1: agenda www.huizen.nl/hoorzitting
  • 26 november: Commissievergadering Sociaal Domein
  • 27 november: Commissievergadering Fysiek Domein
  • 28 november: Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen


Commissievergaderingen starten om 20.00 uur, zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten