Logo omrooper.nl

Agenda


Komende tijd staat het volgende op de agenda.

  • Donderdag 28 november 2019: Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen
  • Donderdag 12 december 2019: Raadsvergadering

Commissievergaderingen starten om 20.00 uur. Raadsvergaderingen beginnen om 19:30 uur. Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten