Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda voor de komende tijd:

Dinsdag 28 januari - Commissievergadering Sociaal Domein
Woensdag 29 januari – Commissievergadering Fysiek Domein
Donderdag 30 januari – Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten