Logo omrooper.nl

Gezocht: bedrijven voor het verduurzamen van 115.000 woningen

Bouw- en installatiebedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 18 februari, van 15.45 tot 19.30 uur. De middag gaat over het verduurzamen van bestaande bouw.

De bijeenkomst vindt plaats bij Bouwmensen Gooi en Vechtstreek in Bussum. De regio staat voor de opgave om 115.000 woningen te verduurzamen in de aankomende 30 jaar. Een gezamenlijke aanpak van deze verduurzaming kan veel meerwaarde hebben. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers een toelichting op deze meerwaarde.

Gezamenlijke aanpak

Voordelen van een gezamenlijke aanpak voor bedrijven zijn bijvoorbeeld dat een een regionaal energieloket (Duurzaam Bouwloket) kan doorverwijzen naar regionale bedrijven. Ook kan sprake zijn van grootschalige opdrachten vanuit samengestelde Nul-op-de-meter bouwcoalities. Een voorbeeld van zo'n coalitie is die voor Verenigingen van Eigenaren, waar al een flinke werkvoorraad is opgebouwd.

Ook wordt tijdens de bijeenkomst ingegaan op ondersteuning bij (om-)scholing van het benodigde personeel. In de werkplaats van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek krijgt u uitleg en een demonstratie over beschikbare analyseapparatuur en voorbeeldinstallaties.

Op www.regiogv.nl vindt u het volledige programma en kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis.

Meer berichten