Logo omrooper.nl

Agenda

Dit staat op de agenda voor komende tijd:

Commissie voor de bezwaarschriften
13 februari 2020 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. De agenda staat op huizen.nl

Gemeenteraad

  • Donderdag 13 februari – Raadvergadering
  • Dinsdag 25 februari – Commissie Sociaal Domein
  • Woensdag 26 februari – Commissie Fysiek Domein
  • Donderdag 27 februari – Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. Raadsvergaderingen starten om 19.30 uur. Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten