Logo omrooper.nl

Agenda

Agenda

De agenda voor de komende maand:

Gemeenteraad
Donderdag 12 maart - Raadsvergadering (start 19.30 uur)
Dinsdag 31 maart – Commissievergadering Sociaal Domein (start 20.00 uur)

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten