Logo omrooper.nl

Agenda

Op de agenda:

Commissie voor de bezwaarschriften
19 maart vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda staat op www.huizen.nl/hoorzitting.

Gemeenteraad
12 maart - Raadsvergadering
31 maart – Commissievergadering Sociaal Domein
1 april – Commissievergadering Fysiek Domein
2 april – Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. Raadsvergaderingen starten om 19.30 uur. Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op
www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten