Logo omrooper.nl

Agenda

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was op woensdag 1 juli. De eerstvolgende vergaderingen zijn de commissievergaderingen op 1, 2 en 3 september.

Meer informatie over de gemeenteraad is te vinden op www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten