Logo omrooper.nl

Kwaliteit zwemwater

De gemeente Huizen krijgt bij mooi weer vaak vragen over de waterkwaliteit van het Gooimeer. “Is het water schoon en kan ik (met mijn kinderen) zwemmen?”. Omdat het strand aan de Zomerkade/Gooierhoofd, maar ook bij het Harderwijkerzand officiële zwemlocaties zijn, is het toezicht op en informatievoorziening over de waterkwaliteit een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland en van Rijkswaterstaat. In dit bericht leggen we uit hoe het zwemwater wordt getest.

Analyse laboratorium

De waterkwaliteit wordt in opdracht van Rijkswaterstaat regelmatig bemonsterd. Omdat de resultaten in een laboratorium worden geanalyseerd duurt het soms even voordat bekend is of het zwemwater verontreinigd is. Pas als de resultaten bekend zijn en aan ons zijn gemeld, kunnen wij passende maatregelen nemen om strandgasten te waarschuwen. Bijvoorbeeld door een negatief zwemadvies of in het uiterste geval een zwemverbod voor de zwemlocatie op te leggen.

Visuele inspectie

De gemeente Huizen controleert daarnaast van 1 mei tot 1 oktober dagelijks de stranden en het water. Dit is een visuele inspectie. Bij signalen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het water informeren wij de betrokken partijen. Ook als wij meldingen binnenkrijgen verspreiden wij informatie op het strand, maar ook via onze website en social media.

Contact

- Informatie over de kwaliteit van het zwemwater is te verkrijgen bij de provincie Noord-Holland. Kijk op www.zwemwater.nl of bel naar 0800 102 13 00 (gratis).
- Tijdens openingstijden is informatie bij de gemeente Huizen te verkrijgen, via tel. 14 035.
- Voor informatie over gezondheidsklachten is de GGD bereikbaar. Tel. (035) 692 62 22.

Wilt u informatie over blauwalg en/of zwemmersjeuk? Ga naar de speciale pagina op onze website.

Meer berichten