Logo omrooper.nl

Aanpassingen markt Oude Dorp

Op 10 oktober wordt de wekelijkse zaterdagmarkt in het Oude Dorp qua opstelling enigszins aangepast. Hieronder leest u de wijzigingen.

Opstelling

In maart, ten tijde van de uitbraak van corona, is in goede samenwerking met de marktkooplieden de opstelling van zaterdagmarkt coronaproof gemaakt. Hierdoor kon deze markt gewoon doorgaan.

Een van de grote marktkramen - de wagen met vleeswaren - heeft zijn standplaats in het voorjaar tijdelijk opgegeven om extra ruimte te creëren voor de anderen. Deze wagen - die te vinden was aan het eind bij de Keucheniusstraat - gaat nu terug naar de plek op het Oude Raadshuisplein. De kramen met brood en noten zijn vanaf zaterdag te vinden aan het eind bij de Keucheniusstraat.

Maatregelen bestrijding coronavirus

Door ieders medewerking zijn we erin geslaagd om de weekmarkt met de coronaregels door te kunnen laten gaan. Deze regels blijven onverkort van kracht met aan iedereen het verzoek om zich vooral te houden aan deze regels.

Voetgangersgebied tijdens markt

Tijdens de markt is het Oude Raadhuisplein voetgangersgebied. Daar mag alleen gefietst worden als er geen markt is. Ook het verzoek om het lopen met de fiets aan de hand zoveel mogelijk te beperken. Maak voor het stallen van uw fiets gebruik van de fietsenstallingen in het Oude Dorp.

Meer berichten