Logo omrooper.nl

Resultaten laadpalenonderzoek

Door de toename van het aantal elektrische auto’s neemt het aantal publieke laadpalen toe. Inwoners van Huizen konden eerder aangeven wat zij vinden van circa 100
beoogde locaties voor nieuwe laadpalen in hun omgeving.

In totaal gaven 434 inwoners hun mening. 20% van de respondenten rijdt op dit moment al elektrisch. Meer dan de helft hiervan is aangewezen op een publieke laadpaal voor het opladen. Zij vinden het aantal publieke laadpalen dat er op dit moment in de gemeente staat te weinig. Van de benzine/diesel-rijders overweegt de helft om op termijn een elektrische auto te kopen. Het milieu en het kostenaspect zijn hierbij de meest genoemde redenen.

Wilt u alle resultaten bekijken? Lees het volledige bericht op www.huizen.nl/laadpalenonderzoek.

Hoe verder?
De reacties op de voorgestelde laadpalen worden de komende periode verder geanalyseerd. Een aantal locaties zal daardoor wijzigen en er worden mogelijk nieuwe locaties toegevoegd. Over de nieuwe locaties wordt door het college een officieel ‘verkeersbesluit’ genomen. Het concept-besluit wordt naar verwachting in april 2021 gepubliceerd op de gemeentepagina de Omrooper.

Meer berichten