Logo omrooper.nl

Warmtevoorziening in de toekomst, praat mee

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin – op hoofdlijnen – staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden in de periode tot 2050, welke oplossingen hiervoor voor de hand liggen en hoe de gemeente dit aan wil pakken. Dit heet de Transitievisie Warmte.

Momenteel werkt de gemeente Huizen aan de visie, samen met o.a. bewoners, ondernemers, de woningcoöperatie en netbeheerder Liander. De eerste Transitievisie Warmte gaat over de periode tot en met 2030. Graag vertellen we u wat er in de visie komt te staan en wat dat betekent voor de toekomst. Op 19 april vindt hiervoor (van 19.30 - 21.00 uur) de eerste online bewonersbijeenkomst plaats. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst.

Informatieve en interactieve bijeenkomst
Tijdens het eerste deel van de informatiebijeenkomst van 19 april hoort u meer over duurzame warmtetechnieken en de mogelijkheden hiervoor in Huizen. En ook over allerlei zaken die nog geregeld moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket vertelt u wat u nu zelf al kunt doen, bijvoorbeeld uw huis isoleren, en hoe u daarbij geholpen kunt worden. Ook koppelen we de uitkomsten van de Energiepeiling Huizen over de Transitievisie Warmte aan u terug.

Maar we horen ook graag wat u ervan vindt, in het tweede deel van de bijeenkomst: wat vindt u van de uitkomsten van de Energiepeiling en wat vindt u belangrijk in de overgang naar duurzame warmte? In kleinere groepen gaan we met u hierover in gesprek.

Wilt u zich aanmelden? Mail dan naar energie@huizen.nl met als onderwerp ‘informatiebijeenkomst warmte’. Op 16 april ontvangt u dan de uitnodiging per e-mail. Meer informatie? Lees verder op www.huizen.nl/nieuws.

Meer berichten