Logo omrooper.nl

Hey het is oke

Je somber voelen, angsten hebben of gespannen zijn: bijna één op de twee Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. En in deze tijd van spanning en onzekerheid nemen klachten vaak toe. Toch praten we er weinig over. De mensen om wie we geven, kunnen daardoor ver weg voelen. En hoe weten we dan hoe het met iemand gaat?

Of je nu zelf last hebt van psychische klachten of iemand kent: praten houdt mensen dichtbij. Het zorgt ervoor dat je elkaar begrijpt en kan een stap zijn naar de juiste hulp. 

Maakt u zich weleens zorgen over iemand? Op www.heyhetisoke.nl vindt u informatie over hoe u het beste een gesprek kunt starten met iemand die psychische klachten heeft.

Meer berichten