Logo omrooper.nl

Werkzaamheden Gemeenlandslaan door Liander

Van 31-5 t/m 11-6 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan een gasleiding van Liander onder de Gemeenlandslaan. Dit zijn werkzaamheden met een verkeershinder.

Om dit onderhoud te realiseren wordt een gedeelte van de Gemeenlandslaan afgesloten en een omleiding ingesteld.

  • Het gaat om de rijbaan met de rijrichting van ‘t Merk naar de Gooilandweg.
  • Het wegdeel vanaf de Stuurboord tot de Plecht wordt afgesloten.
  • Enkele parkeerplaatsen zullen hierdoor tijdelijk niet bereikbaar zijn.
  • Er is kans op minimale overlast.

In de periode van 7-6 t/m 9-6 worden er delen van de Hooiweg en de Maaiersweg tijdelijk afgesloten om deze werkzaamheden uit te voeren.

Alle direct aanwonenden krijgen van Liander een brief. Bekijk voor de meest recente informatie over wegwerkzaamheden onze website: www.huizen.nl/huizenbereikbaar

Meer berichten