Logo omrooper.nl

Meepraten over het lokaal preventieakkoord

In Huizen zetten we er samen de schouders onder om te komen tot een lokaal preventieakkoord. In aansluiting op het Nationaal preventieakkoord vormt het lokaal preventieakkoord voor Huizen de kans om in samenwerking met lokale partijen een integrale preventie-aanpak te ontwikkelen in de strijd tegen roken, overgewicht en alcoholgebruik.

Daarnaast biedt het akkoord ook mogelijkheden om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. Het is aan onze gemeente zelf om in samenspraak met betrokkenen uit de samenleving en het werkveld te bepalen wat centraal komt te staan in het lokale akkoord van Huizen. Alleen zo kan het lokaal preventieakkoord ook echt een breedgedragen plan worden, ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.

Heeft u ideeën over preventie en gezondheid in Huizen of doet u hier iets mee? Of heeft u suggesties over hoe we roken, overgewicht en alcoholgebruik in Huizen preventief kunnen aanpakken? Wethouder Maarten Hoelscher nodigt u van harte uit om mee te praten over het lokaal preventieakkoord. Dit kan op dinsdag 15 juni van 16.00 – 17.30 uur (digitaal). Meld u vooraf aan door een mail te sturen naar: l.mercx@huizen.nl.

Meer berichten