Logo omrooper.nl

Start maaien waterplanten

Gastvrije Randmeren is gestart met het maaien van waterplanten. De maaiboten zijn aan de slag gegaan op het Gooi- en Eemmeer. Wilt u weten waar en wanneer er gemaaid wordt? Kijk dan op www.gastvrijerandmeren.nl. Daar vindt u een kaart met de exacte locaties.

Meer berichten