Afbeelding

Agenda

Algemeen

Gemeenteraad
25 januari – commissievergadering Sociaal Domein
26 januari – commissievergadering Fysiek Domein
27 januari – commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Live vergaderingen volgen
Commissievergadering starten om 20.00 uur. Momenteel vinden vergaderingen plaats in de raadzaal. Hierbij worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Publiek wordt daarom verzocht om niet naar de raadzaal te komen. De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via streaming. Ga daarvoor naar www.huizen.nl/live. De meest actuele informatie staat op www.huizen.nl/gemeenteraad.