Afbeelding

Huizen bereikbaar

Algemeen

De volgende wegwerkzaamheden zijn gepland:

- Knooppunt Eemnes A27/A1: onderhoud door Rijkswaterstaat aan Knooppunt Eemnes, tot 20 juni. Alle gedetailleerde informatie per weekend, inclusief hinder en omleidingen, is te vinden op de website: www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudEemnes.

- Nieuwe Bussummerweg (ook hinder: Ericaweg tot aan Oud Bussummerweg), graafwerkzaamheden door Liander wegens groot onderhoud aan het gas- en elektranetwerk. Tot 20 juli. Op diverse dagen wordt één rijbaan afgesloten. Het fiets- en voetpad aan de noordkant van de
Nieuwe Bussummerweg wordt afgesloten; weggebruikers worden naar de overkant geleid.

- Randweg, Zenderweg nr. 11 t/m nr. 49, graafwerkzaamheden vanwege onderhoud aan het energienet. De werkzaamheden starten 30 mei en nemen enkele weken in beslag. Diverse parkeerplaatsen worden tijdelijk afgesloten en enkele wegen worden tijdelijk afgesloten voor het autoverkeer.

- Kolkenreiniging: vanaf 23 mei worden de kolken in de gemeente Huizen gereinigd. Kolken zijn putten in de stoeprand, voor de afvoer van regenwater. De firma Teeuwissen uit Huizen voert de werkzaamheden uit. Het duurt ongeveer 8 weken. U kunt ons helpen door uw auto (zo mogelijk) niet op een kolk te parkeren. Lees meer over de jaarlijkse kolkenreiniging.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op: www.huizen.nl/huizenbereikbaar.