Baggerwerkzaamheden

Algemeen

Van 4 juli tot ongeveer 29 juli voert Waternet baggerwerkzaamheden uit in gemeente Huizen. Dat gebeurt op drie plekken:

- Langs de Zuiderzee/Huizermaatweg
- Eekhoorn/Hamster/Stuw/Sluis
- Bijvanck Noord

Waarom baggeren?
In de loop van de tijd ontstaat een baggerlaag door onder andere plantenresten die naar de bodem zakken. Een dikke laag bagger zorgt ervoor dat het water te ondiep wordt en de waterkwaliteit achteruit gaat. Dat is niet goed voor de doorstroom van het water en voor het leven in het water, zoals de vissen.

Wat gaan we doen?
Baars Aannemerij BV voert de werkzaamheden uit. Dat doen zij in opdracht van Waternet. De bagger wordt met een kraan en een schuifboot uit de watergang verwijderd.

In de Bijvanck Noord wordt de bagger eerst opgeslagen langs de wal. De bagger daar is schoon, waardoor we het goed kunnen hergebruiken op de locatie. We drogen het eerst. Als het voldoende is ingeklonken, wordt de grond met bagger omgespit en opnieuw ingezaaid. Dit proces duurt ongeveer 2 jaar. Het baggerdepot komt aan de achterzijde van de Duivenvoorde/Radboud (zie kaart op www.huizen.nl/baggeren-in-gemeente-huizen). Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Op de andere twee locaties is de bagger niet schoon genoeg om weer te verwerken. Het wordt daarom direct na het baggeren met vrachtwagens naar een erkende verwerker gebracht.

U kunt mogelijk tijdelijk (verkeers)hinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Fietsers worden op een aantal plekken omgeleid. Uiteraard proberen we dat zoveel mogelijk te beperken.

In het voortraject en tijdens de uitvoering begeleidt een ecoloog de werkzaamheden, om de planten en dieren in het werkgebied te beschermen. Ook is er afgestemd met de visvereniging en is er al vis afgevangen.

Vragen?
Met vragen over het baggeren op deze locaties kunt u terecht bij de heer Bas Baars van Baars Aannemerij BV, tel: (085) 484 16 00. Wilt u meer weten over baggeren? Kijkt u dan op www.waternet.nl/baggeren

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 21 sep., 10:15
Afbeelding
Vacatures Algemeen 21 sep., 10:11
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 21 sep., 10:06
Afbeelding
Agenda raad Algemeen 21 sep., 10:01
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 14 sep., 13:11
Afbeelding
Vlag halfstok voor slachtoffers aardbeving Marokko Algemeen 14 sep., 13:10